Za jaką ostateczną cenę dokonam zakupu?

Dokonując rezerwacji masz gwarancję ceny z chwili rezerwacji nawet gdy ta w przyszłości wzrośnie.
Jeśli cena spadnie i w chwili realizowania finalnego zamówienia jest niższa niż w Twojej rezerwacji, zapłacisz nową, niższą cenę.
Wpłacone zaliczki zostaną automatycznie odliczone od ostatecznej kwoty do zapłaty.

Powrót